Хто може отримати частку в спадщині?

До «Тижня Київщини» надійшов лист від мешканця Київської області Василя Паламара, у якому він запитує наступне:

«Після смерті батька на його спадщину претендую я, моя сестра і двоє його дітей від іншого шлюбу. У заповіті вказані тільки ми із сестрою. Хто може отримати обов’язкову частку в спадщині, і чи залежить це від волі інших спадкоємців?»

Відповідає Віра Добриніна, юрист «Тижня Київщини» на громадських засадах.

Дійсно, закон передбачає право окремих осіб на отримання обов’язкової частки в спадковому майні незалежно від волі інших спадкоємців і навіть незалежно від змісту заповіту.

Згідно зі статтею 1241 Цивільного кодексу України, до осіб, які мають право претендувати на обов’язкову частку в спадковому майні належать особи, які перебувають у першій черзі спадкоємців за законом і є малолітніми, неповнолітніми, повнолітніми непрацездатними дітьми спадкодавця (в тому числі усиновленими), непрацездатною вдовою (вдівцем), непрацездатними батьками (усиновителями) та дітьми, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені після відкриття спадщини.

Нагадаю, що малолітніми є особи, які не досягли чотирнадцяти років, неповнолітніми є особи, що не досягли вісімнадцяти років. Непрацездатними вважаються жінки, які досягли 55 років та чоловіки – 60 років; інваліди І, ІІ, ІІІ груп, незалежно від того, чи призначена їм пенсія.

Неповнолітні особи, які набули повної цивільної дієздатності (у разі реєстрації шлюбу особи, яка не досягла повноліття, або у тому разі, якщо особа, яка досягла шістнадцяти років, працює за трудовим договором, а також неповнолітня особа, яка записана матір’ю або батьком дитини) також мають право на обов’язкову частку, якщо на час відкриття спадщини не досягли вісімнадцяти років, оскільки вони продовжують належати до категорії неповнолітніх.

Обов’язкова частка у спадщині визначається в розмірі половини від тієї частки, яка належала б кожному зі спадкоємців, що мають право на неї, при спадкуванні за законом, незалежно від змісту заповіту.

Право на обов’язкову частку в спадщині не залежить від згоди інших спадкоємців на її отримання. Але у випадку, коли інші спадкоємці заперечують проти видачі свідоцтва про право на спадщину на обов’язкову частку, вони вправі звернутися з відповідним позовом до суду.